POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

PRELUCRAREA DATELOR

Ultima modificare: 05.02.2021

INTRODUCERE

Accesarea și utilizarea site-ului lambre.ro (denumit în continuare „site-ul“ sau „lambre.ro“) conferă statutul de utilizator vizitatorilor site-ului și presupune acceptarea completă și fără rezerve a condițiilor de utilizare aplicabile în orice moment de către utilizator, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

CINE ESTE PROPRIETARUL PRELUCRĂRII DATELOR?

Date despre proprietarul și administratorul site-ului www.lambre.ro:

DENUMIREA COMPANIEI: LAMBRE SHOP SRL
ADRESA: Jud.ARAD, STR. SIMION BALINT NR.21, Parter, Arad, 300319, RO
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 42556673
NR. DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI: J02/523/2020
CONTACTE: +40 730300555

CE TIP DE INFORMAȚII CU CARACTER PERSONAL COLECTEAZĂ LAMBRE.RO PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI SĂU?

LAMBRE.RO poate colecta următoarele informații personale de la utilizatorii site-ului: numele, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon, data nașterii, sexul și numărul de cont bancar (furnizate de client în cazul rambursărilor) atunci când utilizatorul vizitează site-ul, se înregistrează, plasează o comandă online, contactează LAMBRE.RO sau participă la promoții sau la sondaje LAMBRE.RO. În toate cazurile, detaliile solicitate prin intermediul site-ului sunt necesare pentru a oferi un serviciu optim pentru utilizator. În cazurile în care utilizatorul nu furnizează detaliile solicitate, LAMBRE.RO nu poate garanta că informațiile și serviciile furnizate vor satisface pe deplin nevoile sale.

ÎN CE FEL FOLOSEȘTE LAMBRE.RO DATELE MELE PERSONALE?

Bifând caseta corespunzătoare, utilizatorii acceptă în mod explicit, liber și fără echivoc că datele lor vor fi procesate de lambre.ro în următoarele scopuri:

 • îmbunătățirea experienței de cumpărături;
 • procesarea comenzilor lor online, inclusiv trimiterea de e-mailuri și/sau mesaje text pentru a-i informa în privința stării livrării;
 • procesarea retururilor comenzilor;
 • administrarea contului lor pe lambre.ro;
 • contactarea în cazul în care există vreo problemă cu oricare dintre comenzile lor sau din alte motive logistice;
 • trimiterea unui răspuns la întrebările lor;
 • trimiterea de informații comerciale prin e-mail, SMS sau MMS pentru a-i informa în legătură cu produse noi, oferte și noutăți legate de site și/sau de LAMBRE.RO, în general, newslettere și cataloage (pentru a administra aceste notificări, accesează secțiunea Abonamente din Contul meu).

Informațiile comercial menționate mai sus se referă la produse sau servicii oferite de LAMBRE.RO, precum și de colaboratorii sau partenerii cu care a încheiat un acord de promovare a vânzărilor în rândul clienților proprii. În niciun caz, acești colaboratori sau parteneri nu au acces la datele personale ale utilizatorilor. În toate cazurile, notificările comerciale vor fi transmise de LAMBRE.RO și se vor referi la produse și servicii din domeniu.

CUM ÎMI PROTEJEAZĂ LAMBRE.RO DATELE PERSONALE?

Site-ul utilizează tehnologii de securitate a datelor, cum ar fi firewall-uri, proceduri de control al accesului și mecanisme criptografice pentru a preveni orice acces neautorizat la date și pentru a garanta confidențialitatea datelor. Pentru a atinge obiectivele menționate anterior, utilizatorii acceptă că LAMBRE.RO va obține date în scopul autentificării controlului accesului. În plus, toate tranzacțiile prin site se vor efectua prin intermediul sistemelor de plăți securizate. Detaliile de plată confidențiale sunt transmise direct entității corespunzătoare în format criptat (SSL). LAMBRE.RO declară că a adoptat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta securitatea și integritatea datelor personale pe care le prelucrează, precum și pentru a preveni pierderea, modificarea și/sau utilizarea neautorizată a acestora de către terți.

LAMBRE.RO PARTAJEAZĂ INFORMAȚIILE MELE PERSONALE?

LAMBRE.RO informează în mod explicit utilizatorii și le garantează că datele lor cu caracter personal nu vor fi transmise sub nicio formă către organizații terțe și că, înainte de transmiterea datelor personale, se va solicita consimțământul explicit, informat și neechivoc al proprietarilor datelor.

CE DREPTURI AM ÎN PRIVINȚA PRELUCRĂRII DATELOR MELE PERSONALE?

LAMBRE.RO le garantează utilizatorilor, în orice moment, posibilitatea de a-și exercita dreptul de acces, rectificare, anulare sau opunere la datele personale furnizate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. În consecință, în conformitate cu dispozițiile Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, utilizatorii site-ului își pot exercita acest drept prin trimiterea unei cereri scrise, însoțită de o copie a actului de identitate național, la oricare din următoarele adrese:

 1. E-mail: [email protected]
 2. Poștă: cod postal 300319,  STR. SIMION BALINT NR 21, PARTER, ARAD, 300319, RO

În mod similar, utilizatorii își pot anula oricare dintre abonamentele la serviciile oferite dând clic pe secțiunea Abonamente din Contul meu sau din subsolul mesajelor de e-mail. Utilizatorii pot, de asemenea, modifica sau anula datele lor accesând secțiunea Datele mele din Contul meu.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ EU SUNT MINOR(Ă)?

LAMBRE.RO se preocupă de confidențialitatea și de siguranța minorilor pe Internet. Site-ul lambre.ro este conceput pentru publicul larg și nu este destinat utilizării de către minori.

CUM COLECTEAZĂ ȘI FOLOSEȘTE LAMBRE.RO ADRESELE IP?

Serverele site-ului pot detecta automat adresa IP și numele de domeniu utilizate de către utilizatori. O adresă IP este un număr atribuit automat unui computer atunci când se conectează la Internet. Această informație permite prelucrarea ulterioară a datelor pentru a obține statistici care permit cunoașterea numărului de vizite pe site, ordinea vizitelor, punctul de acces etc.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU LINKURILE CĂTRE ALTE SITE-URI?

Site-ul poate conține linkuri către alte site-uri cu politici de confidențialitate diferite de cele ale LAMBRE.RO. Prin urmare, LAMBRE.RO nu răspunde pentru conținutul sau practicile site-urilor web la care conduc linkurile. LAMBRE.RO își sfătuiește utilizatorii să verifice Politica de confidențialitate a tuturor site-urilor pe care le accesează prin LAMBRE.RO.

FOLOSIREA SITE-ULUI LAMBRE.RO

Utilizatorii sunt de acord să utilizeze conținutul site-ului într-un mod adecvat, angajându-se să (i) ofere informații reale și exacte cu privire la datele solicitate în formularul de înregistrare sau la plasarea comenzilor, și să mențină datele actualizate atâta timp cât utilizează site-ul; (ii) nu se implice în activități ilicite, ilegale sau care contravin bunei-credințe și ordinii publice; (iii) nu publice conținut sau propagandă de natură rasistă, xenofobă sau discriminatorie pe criterii de rasă, sex, ideologie, religie sau să acționeze în moduri care contravin bunelor moravuri, ordinii publice, drepturilor fundamentale, libertăților publice, onoarei, vieții private sau imaginii unei terțe părți și legislației aplicabile în general; (iv) nu deterioreze sistemele fizice și logice ale site-ului, ale furnizorilor LAMBRE.RO sau ale terților, să nu introducă sau să răspândească viruși de calculator în orice alte sisteme fizice sau logice care ar putea duce la deteriorarea menționată mai sus; (v) nu utilizeze conținutul site-ului și informațiile de pe acesta pentru trimiterea publică sau trimiterea de mesaje în orice alt scop comercial, sau pentru colectarea și stocarea de datele personale ale terților; (vi) nu încerce să acceseze și, acolo unde este cazul, să folosească conturile de e-mail ale altor utilizatori și să le modifice sau să le manipuleze mesajele.
LAMBRE.RO își rezervă dreptul de a face orice modificări pe care le consideră adecvate pe site fără preaviz și poate schimba, șterge sau adăuga conținut și servicii pe care le oferă prin intermediul site-ului, cum ar fi modul în care acestea sunt prezentate sau situate pe site.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială asupra site-ului și a conținutul său, inclusiv, cu titlu de exemplu, imagini, sunet, audio, video, desene, texte, grafică, sigle, pictograme, combinații de culori, structură, butoane, pe lângă software, denumiri comerciale, mărci comerciale, lucrări, ilustrații, fotografii și desene industriale, precum și orice alte simboluri de uz industrial și comercial sunt proprietatea LAMBRE.RO sau a proprietarilor terți respectivi care au autorizat în mod corespunzător includerea lor pe site-ul web. Reproducerea, distribuirea și comunicarea publică, inclusiv punerea la dispoziție în scopuri comerciale a unei părți sau a întregului conținut al site-ului, pe orice suport și prin orice mijloace tehnice, este strict interzisă fără autorizarea LAMBRE.RO. Utilizatorii sunt de acord să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de LAMBRE.RO. Utilizatorii pot folosi site-ul și conținutul său pentru uz propriu personal și privat. Orice altă utilizare este interzisă, iar utilizatorii trebuie să obțină acordul prealabil, explicit și în scris de la LAMBRE.RO. Utilizatorii se vor abține de la ștergerea, modificarea, eludarea sau manipularea oricărui dispozitiv de protecție sau sistem de securitate instalat pe site-ul web.

RĂSPUNDERE

LAMBRE.RO nu răspunde, în niciun caz, pentru daune de orice natură care ar putea surveni, cu titlu de exemplu, ca urmare a: erorilor sau omisiunilor în conținut, indisponibilității site-ului sau transmiterii de viruși sau malware în conținut, în ciuda tuturor măsurilor tehnologice adoptate pentru a preveni aceste situații. Utilizatorii pot fi redirecționați de pe site către conținuturi de pe site-uri terțe. Având în vedere că furnizorul nu poate controla conținutul introdus de terți pe site-ul său în orice moment, furnizorul nu-și poate asuma nicio responsabilitate pentru acest conținut. În toate cazurile, furnizorul declară că va retrage orice conținut care ar putea contraveni legislației naționale și internaționale, moralității sau ordinii publice, cu efect imediat, prin retragerea imediată a redirecționării către site-ul respectiv, raportarea conținutului autorităților competente. LAMBRE.RO nu este răspunzător pentru informațiile și conținutul stocat, inclusiv, dar fără a se limita la, forumuri, chaturi, generatoare de bloguri, comentarii, rețele sociale sau orice alt suport care permite terților să publice conținut independent de pe site. Cu toate acestea, LAMBRE.RO se pune la dispoziția tuturor utilizatorilor, a autorităților și a forțelor de securitate și colaborează în mod activ pentru retragerea sau blocarea oricărui conținut care ar putea afecta sau contraveni legislației naționale sau internaționale, drepturilor terților, moralității sau ordinii publice. În cazurile în care utilizatorii consideră că conținutul care poate fi clasificat ca atare există pe site-ul web, sunt rugați să semnaleze acest lucru fără întârziere administratorului site-ului. Site-ul a fost verificat și testat pentru a ne asigura că funcționează corect. În principiu, funcționarea corectă a site-ului poate fi garantată non-stop, pe tot parcursul anului. Cu toate acestea, LAMBRE.RO nu poate exclude posibilitatea existenței unor erori de programare sau că accesarea site-ului poate fi împiedicată din cauze de forță majoră, dezastre naturale, acțiune industrială și alte circumstanțe. Introducerea de hyperlinkuri în scopuri comerciale, pe site-uri terțe, care permit accesul la site-ul, este interzisă fără acordul prealabil în scris al LAMBRE.RO. LAMBRE.RO nu răspunde pentru utilizarea sau conținutul site-urilor terțe, care pot conține linkuri către lambre.ro.

UTILIZAREA COOKIE-URILOR
CE SUNT COOKIE-URILE ȘI CUM LE FOLOSEȘTE LAMBRE.RO?

LAMBRE.RO, acționând în nume propriu sau prin intermediul unui terț, contractat pentru a furniza servicii de statistică, poate utiliza cookie-uri atunci când un utilizator navighează site-ul. Cookie-urile sunt fișiere pe care un server la trimite browserului, în scopul de a înregistra activitatea utilizatorilor în timpul navigării pe site. Utilizarea cookie-urilor permite serverului site-ului să recunoască browserul web folosit de utilizator, în scopul de a simplifica experiența de navigare, permițând, de exemplu, accesul utilizatorilor care s-au înregistrat în prealabil, accesul la zonele, serviciile, promoțiile și concursurile rezervate exclusiv lor fără a fi nevoie să se înregistreze la fiecare vizită. De asemenea, sunt folosite pentru a măsura parametrii de audiență și trafic, monitorizând progresul și numărul de accesări.

Garanții privind utilizarea cookie-urilor

Cookie-urile utilizate de site sunt asociate exclusiv utilizatorilor anonimi și computerelor lor și nu oferă detalii personale despre utilizatori. Unele cookie-uri sunt utilizate de către terți (de exemplu, Google) pentru a furniza LAMBRE.RO date privind eficacitatea promoțiilor sale. Cookie-urile nu colectează, în niciun caz, informații personale care ar putea fi folosite pentru a identifica un anumit utilizator. Cookie-urile utilizate pe site-ul web sunt, în toate cazurile, de natură temporară, folosite exclusiv pentru a îmbunătăți eficiența ultimei transmisii. Niciunul dintre cookie-urile utilizate pe site nu are o durată mai mare de doi ani. Utilizatorii pot configura browserul lor pentru a-i notifica la primirea de cookie-uri și pentru a împiedica instalarea acestora pe calculatorul lor. Prin ștergerea sau dezactivarea cookie-urilor LAMBRE.RO, este posibil ca utilizatorul să nu mai poată accesa anumite funcții ale site-ului. Nu este necesar ca utilizatorii să permită instalarea cookie-urilor, pentru a utiliza site-ul, deși acestea sunt necesare pentru conectarea la servicii care necesită înregistrare prealabilă sau autentificare.

CE TIPURI DE COOKIE-URI FOLOSEȘTE LAMBRE.RO?

LAMBRE.RO utilizează patru tipuri de cookie-uri:

 1. Cookie-uri tehnice: Acestea permit utilizatorului să navigheze pe site și să folosească funcții cum ar fi coșul de cumpărături.
 2. Cookie-uri analitice: LAMBRE.RO folosește cookie-uri Google Analytics pentru a calcula numărul de utilizatori care vizitează site-ul. Aceste cookie-uri permit măsurarea și analizarea modului în care utilizatorii navighează site-ul. Aceste informații permit LAMBRE.RO să-și îmbunătățească în permanență serviciile și experiența de cumpărare a utilizatorilor site-ului. Pentru informații suplimentare, consultă pagina de confidențialitate Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 3. Cookie-uri preferențiale: Ori de câte ori utilizatorii navighează sau cumpără pe site-ul web, site-ul își va aminti preferințele lor (de exemplu, locația sau limba preferată). Datorită acestor cookie-uri, putem să oferim utilizatorilor o experiență de navigare mai simplă, mai convenabilă și personalizată.
 4. Cookie-uri de publicitate: Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a afișa reclame relevante pentru utilizatori. De asemenea, limitează numărul de afișări ale unui anunț pentru fiecare utilizator și ajută LAMBRE.RO să măsoare eficiența campaniilor sale publicitare. Când navighează pe site-ul web, utilizatorii acceptă că LAMBRE.RO va descărca aceste tipuri de cookie-uri pe dispozitivele lor și că le va consulta atunci când utilizatorul vizitează site-ul LAMBRE.RO în viitor.